Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wspólnotowy wymiar samorządu terytorialnego. Rzeczywistość a oczekiwania

Wspólnotowy wymiar samorządu terytorialnego. Rzeczywistość a oczekiwania

Redakcja: prof. dr hab. Mirosław Stec, dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska, prof. UJ

Maciej Berek , Ustawowe i ustrojowe gwarancje partycypacji obywatelskiej w procesie erygowania gminy 

Lucyna Staniszewska, Realizacja prawa do zrzeszania się wspólnot samorządowych w ramach struktur międzynarodowych

Małgorzata Ganczar , Data Governance Act – wyzwania dla samorządu terytorialnego  

Joanna Kielin-Maziarz , Miasto czy państwo – jaka jest rzeczywista rola samorządu w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju?  

Marta Romańska , Czy konstrukcja użytkowania wieczystego pozwala zabezpieczyć i wyważyć interesy właściciela i użytkownika wieczystego? 

Elżbieta Feret , Wieloaspektowość funkcjonowania samorządu terytorialnego we współczesnym świecie – aspekty prawnofinansowe

Marzena Świstak , Finansowoprawne aspekty wsparcia uczelni publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej 

Katarzyna Małysa-Sulińska, Anna Kawecka , Mnogość świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami a praktyka orzecznicza w zakresie ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Maciej Pisz , Zintegrowane inwestycje terytorialne jako przejaw współpracy jednostek samorządu terytorialnego na obszarze aglomeracji miejskich – rzeczywistość a oczekiwania w polskim porządku prawnym 

Tomasz Libera , Wymóg zapewnienia miejsc postojowych w decyzjach o warunkach zabudowy. Wybrane aspekty formalno- i materialnoprawne w świetle orzecznictwa

Joanna M. Salachna, Kamil P. Kowalewski , Ustalanie warunków zabudowy dla elektrowni fotowoltaicznych po zmianach dokonanych 29.08.2019 r. 

Adrian Gołąb , Kilka uwag na temat zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w procedurze legalizacji samowoli budowlanej 

Wojciech Drobny , Normatywna idea naboru jako przejaw wspólnotowego wymiaru samorządu terytorialnego