Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Strona w procesie budowlanym w dobie zmian klimatycznych. Rzeczywistość a oczekiwania

Strona w procesie budowlanym w dobie zmian klimatycznych. Rzeczywistość a oczekiwania

Redakcja: Agnieszka Gorgoń-Komor, Krzysztof Kwiatkowski, Katarzyna Małysa-Sulińska

Strona w procesie budowlanym w dobie zmian klimatycznych. Rzeczywistość a oczekiwania

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Wydawnictwa Senackiego ukazała się monografia pt. Strona w procesie budowlanym w dobie zmian klimatycznych. Rzeczywistość a oczekiwania pod red. Agnieszki Gorgoń-Komor, Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz Katarzyny Małysy-Sulińskiej. Książka stanowi pokłosie debaty przeprowadzonej w Senacie RP w dniu 12 lipca 2023 r., w trakcie której grupa studentów i doktorantów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiła wyniki swoich badań dotyczące regulacji normatywnych instytucji strony w postępowaniach podejmowanych w toku procesu budowlanego. Przedmiotowa dyskusja odbyła się w ramach – zainicjowanego przez Senator RP Agnieszkę Gorgoń-Komor, Senatora RP Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz prof. Katarzynę Małysę-Sulińską z Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego – przedsięwzięcia Salon Spotkań Młodych Badaczy Prawa, w trakcie którego studenci i doktoranci kierunków prawniczych mają okazję do prezentowania wyników swoich badań, a także przeprowadzenia wspólnej debaty na ich temat z parlamentarzystami. 

Kolejna edycja wydarzenia planowana jest latem 2024 r.