Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odpowiedzialność samorządu terytorialnego w sferze społecznej i gospodarki przestrzennej

Odpowiedzialność samorządu terytorialnego w sferze społecznej i gospodarki przestrzennej

Redakcja: Katarzyna Małysa-Sulińska, Mirosław Stec

Odpowiedzialność samorządu terytorialnego w sferze społecznej i gospodarki przestrzennej

Spis treści

Jolanta Blicharz, Lidia Zacharko - Wpływ kapitału społecznego na działalność samorządu gminnego – kilka refleksji 


Mariusz Szyrski - Normatywne determinanty odpowiedzialności za wspólnotę samorządową 


Dawid Ziółkowski - Normatywny model partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym – wybrane uwagi


Krzysztof Chochowski - Odpowiedzialność społeczna samorządu terytorialnego w Polsce a ochrona ludności


Elżbieta Feret - Konstytucyjne unormowania samorządowe w aspekcie odpowiedzialności finansowej za realizację zadań publicznych


Krystian Ziemski, Adrian Misiejko - Dopuszczalność określania prawnych form przyznawania świadczeń lub uprawnień w treści aktu prawa miejscowego (na przykładzie gminy)


Karolina Wojciechowska - Planowanie przestrzenne w gminie – oczekiwania a rzeczywistość 


Małgorzata Żmudka-Wyrwał - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jako przejaw interesu społecznego i realizacji społecznej funkcji samorządu terytorialnego 


Joanna Kielin-Maziarz, Aleksander Maziarz - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w kontekście realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju 


Tomasz Libera - Ochrona interesów osób trzecich w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy


Sebastian Juszczak - Odpowiedzialność gminy za sprawy dróg gminnych a praktyka zawierania umów drogowych na podstawie art.16 u.d.p. 

 

Katarzyna Szwed - Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie w świetle ochrony środowiska jako podstawowej wartości chronionej przez Konstytucję RP


Justyna Ciechanowska - Ograniczenie dostępu do informacji publicznej z uwagi na ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych, w praktyce jednostek samorządu terytorialnego


Jakub Dorosz-Kruczyński - Lokalne Grupy Działania jako mechanizm zwiększenia odpowiedzialności społecznej jednostek samorządu terytorialnego