Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Świadczenia rodzinne. Komentarz

Świadczenia rodzinne. Komentarz

Redakcja: Katarzyna Małysa-Sulińska

Świadczenia rodzinne. Komentarz

Autorzy: Anna Kawecka, Przemysław Kledzik, Piotr Lisowski, Katarzyna Małysa-Sulińska, Marek Mączyński, Adam Ostapski, Joanna Sapeta 

 

Spis treści: 

Ustawa z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

Rozdział 1. Przepisy ogólne 

Rozdział 2. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego 

Rozdział 2a. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

Rozdział 3. Świadczenia opiekuńcze

Rozdział 3a. Świadczenie rodzicielskie 

Rozdział 4. Zasady weryfikacji świadczeń rodzinnych

Rozdział 5. Podmioty realizujące zadania w zakresie świadczeń rodzinnych

Rozdział 6. Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych 

Rozdział 7. Finansowanie świadczeń rodzinnych 

Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących 

Rozdział 9. Przepisy przejściowe i dostosowujące 

Rozdział 10. Przepisy uchylające i przepisy o wejściu w życie