Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odpowiedzialność samorządu terytorialnego w sferze socjalnej

Odpowiedzialność samorządu terytorialnego w sferze socjalnej

Redakcja: Katarzyna Małysa-Sulińska, Mirosław Stec

Odpowiedzialność samorządu terytorialnego w sferze socjalnej

Spis treści: 

Maciej Berek  - Konstytucyjne zasady intertemporalne a polityka prorodzinna państwa 

Irena Lipowicz, Sebastian Sikorski  - Ochrona zdrowia jako zadanie własne samorządu terytorialnego na tle rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa 

Marta Romańska - Pomoc w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty jako zadanie gminy – ogólna charakterystyka 

Stanisław Nitecki  - Odpłatność za korzystanie z usług socjalnych jako przejaw współodpowiedzialności za swoją jednostkę samorządu terytorialnego 

Katarzyna Małysa-Sulińska  - Praca zarobkowa a prawo do świadczenia dla opiekuna osoby z niepełnosprawnością. Rzeczywistość a oczekiwania 

Piotr Lisowski  - Indywidualna perspektywa problemów z odpowiedzialnością – przykład świadczeń pielęgnacyjnych 

Przemysław Kledzik  - Prawo do renty i emerytury a przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego – w aspekcie orzecznictwa sądów administracyjnych 

Anna Kawecka  - Wywiad środowiskowy a weryfikacja prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 

Piotr Rączka, Karolina Rokicka-Murszewska  - Rola nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań związanych z polityką socjalną 

Mikołaj Pułło  - Weryfikacja orzeczeń samokontrolnych w ujęciu Kodeksu postępowania administracyjnego – przyczynek do odpowiedzialności organów za prawidłowe i efektywne rozstrzyganie spraw indywidualnych 

Marzena Świstak  - Kierunki rozwoju systemu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Polsce. Kilka uwag na tle propozycji zmian legislacyjnych

Małgorzata Ganczar  - Osoby z niepełnosprawnością w systemie szkolnictwa wyższego