Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminarium Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego

Zaproszenie 

Link do formularza rejestracyjnego

XIV/XV Seminarium KPST UJ odbyło się w dniach 5-6 października 2021 r. w Wieliczce i nosiło dwa tytuły: "O prawie do dobrego samorządu - perspektywa wspólnoty i państwa" oraz "Wspólnotowy wymiar samorządu terytorialnego - rzeczywistość a oczekiwania". Obrady poprzedzone zostały przez obchody 30-lecia Samorządowych Kolegiów Odwoławczych. W trakcie XIV/XV Seminarium referaty wygłosili Profesor Marcin Wiącek - Rzecznik Praw Obywatelskich i Profesor Leon Kieres - Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. 

Zapraszamy do zapoznania się z serią publikacji pokonferencyjnych w zakładce Publikacje.

XIII Seminarium Naukowe Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego odbyło się w dniach 10-11 października 2019 roku i nosiło tytuł "Podmiotowość samorządu Terytorialnego. Ustrojowe gwarancje i granice". 

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z wydarzenia: K. Małysa-Sulińska, XIII Seminarium Naukowe Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego „Podmiotowość samorządu terytorialnego. Ustrojowe gwarancje i granice”, Kraków, 10-11 października 2019 r.(sprawozdanie), Gdańskie Studia Prawnicze 2020 Nr 1 (45), ss. 185-189.

Publikacja pokonferencyjna: "Podmiotowość samorządu terytorialnego. Ustrojowe gwarancje i granice", red. M. Stec, K. Małysa-Sulińska, Wolters Kluwer 2020.

XII Seminarium Naukowe Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego odbyło się w dniach 11-12 października 2018 roku i nosiło tytuł "Unitarny charakter państwa a samorząd terytorialny". 

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z wydarzenia: K. Małysa-Sulińska, Sprawozdanie z XII Seminarium Naukowego Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego "Unitarny charakter państwa a samorząd terytorialny" (Kraków, 11-12 X 2018), Samorząd Terytorialny 2019 Nr 3, ss. 91-93.

Publikacja pokonferencyjna: "Unitarny charakter państwa a samorząd terytorialny", red. M. Stec, K. Małysa-Sulińska, Wolters Kluwer 2019.

XI Seminarium Naukowe Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego odbyło się w dniach 19-20 października 2017 r. i nosiło tytuł "Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego". 

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami z wydarzenia:

K. Małysa-Sulińska, Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego, XI Seminarium Naukowe Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 19-20 października 2017 r. Relacja, Samorząd Terytorialny 2018 Nr 4, ss. 89-93.

K. Małysa-Sulińska, O samorządzie terytorialnym w Konstytucji, Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego 2017/2018 Nr 198, ss. 120-121.

Publikacja pokonferencyjna: "Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego", red. M. Stec, K. Małysa-Sulińska, Wolters Kluwer 2018.

Publikacja pokonferencyjna: "Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego", red. M. Stec, S. Płażek, Wolters Kluwer 2017.

Publikacja pokonferencyjna: "Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego. Dopuszczalność i granice jej prowadzenia", red. M. Stec, M. Mączyński, Wolters Kluwer 2016.

Publikacja pokonferencyjna: "Rozwój regionalny - instrumenty realizacji i rola samorządu województwa", red. M. Stec, K. Bandarzewski, Wolters Kluwer 2015. 

Publikacja pokonferencyjna: "Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego", red. M. Stec, K. Małysa-Sulińska, Wolters Kluwer 2014.

Publikacja pokonferencyjna: "Służba publiczna. Stan obecny, wyzwania i oczekiwania", red. M. Stec, S. Płażek, Wolters Kluwer 2013.

Publikacja pokonferencyjna: "Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym", red. M. Stec, M. Mączyński, Wolter Kluwer 2012.

Publikacja pokonferencyjna: "Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności", red. M. Stec, M. Mączyński, Wolters Kluwer 2011.

Publikacja pokonferencyjna: "Wybory i referenda lokalne. Aspekty prawne i politologiczne", red. M. Stec, K. Małysa-Sulińska, Wolters Kluwer 2010.

Publikacja pokonferencyjna: "Unormowania antykorupcyjne w administracji publicznej", red. M. Stec, K. Bandarzewski, Wolters Kluwer 2009.

Publikacja pokonferencyjna: "Stosunki pracy pracowników samorządowych", red. M. Stec, Wolters Kluwer 2008.