Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dydaktyka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podyplomowe Studia Administracji Publicznej

Jednostka prowadząca: 

Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji UJ
31-005 Kraków, ul. Bracka 12, tel. (12)431-10-60, (12)422-10-33 w. 1399

Kierownik studiów:  

Dr hab. Kazimierz Bandarzewski, prof. UJ 

Sekretarz PSAP

(rekrutacja i udzielanie informacji):

mgr Tomasz Kozioł
tomasz.koziol@uj.edu.pl
pok. 9
31-007 Kraków, ul. Bracka 12
tel.(12) 663-19-00

Ankieta osobowa kandydata na studia podyplomowe 

Program kształcenia  

Efekty kształcenia 

Rekrutacja 2024/2025

Audyt w administracji 

Bezpieczeństwo lokalne 

Finanse publiczne 

Fundusze Unii Europejskiej wykorzystywane przez samorzdy terytorialne w Polsce 

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa i samorządów terytorialnych 

Informatyka  

Jawność działania administracji publicznej - udostępnianie i ochrona informacji w administracji   

Jednostki pomocnicze gmin

Kontrola zarządcza   

Korzystanie z prawa cywilnego przez administrację publiczną   

Nadzór administracyjny i kontrola sądowa  

Odpowiedzialność pracownika administracji publicznej 

Ordynacja podatkowa

Podatki i opłaty lokalne 

Postępowanie administracyjne

Prawa i obowiązki radnego 

Prawo budowalne, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym 

Prawo ochrony środowiska 

Prawo pracy w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym

Przestępstwa urzędnicze 

Seminarium 

Ustrój administracji publicznej

Wybory i referendum lokalne 

Zamówienia publiczne

Zarządzanie samorządowymi jednostkami organizacyjnymi 

Zasady ustroju terytorialnego RP  

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym 2023/2024 

Harmonogram zajęć w semestrze letnim 2023/2024