Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jubileusz Profesora Mirosława Steca

12 października 2022 roku o godzinie 13.00 w auli Collegium Novum odbył się Jubileusz Profesora Mirosława Steca zwieńczony wieczornym występem Artystów Piwnicy pod Baranami w Muzeum Manggha. Imienne zaproszenia skierowane zostały do ponad dwustu współtwórców Księgi Jubileuszowej, która została wręczona Profesorowi w trakcie wydarzenia. 

Program Jubileuszu: 

1. Otwarcie uroczystości i powitanie Gości - dr hab. Marek Mączyński, prof. UJ 

2. Wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dra hab. Jacka Popiela 

3. Wystąpienie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dra hab. Jerzego Pisulińskiego

4. Laudacje wygłoszone przez prof. dra hab. Andrzeja Szumańskiego

i dr hab. Katarzynę Małysę-Sulińską, prof. UJ 

5. Wręczenie Księgi Jubileuszowej przez Komitet Redakcyjny 

6. Wystąpienie Jubilata

7. Występ Artystów Piwnicy pod Baranami 

 

 

Wydarzenie współfinansowane ze środków:

Miasta Krakowa, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów Miasta Krakowa,

Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej i Izby Notarialnej w Krakowie