Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O Katedrze

Katedra powstała w marcu 1990 pod pierwotną nazwą Studium Samorządności Społecznej UJ, jako jednostka międzywydziałowa powołana w celu kształcenia kadr administracji samorządowej w ramach dwuletnich Otwartych Studiów Administracji Samorządowej. W 1993 roku została włączony pod swoją dotychczasową nazwą w strukturę Wydziału Prawa i Administracji UJ jako jednostka prowadząca pierwotnie czterosemestralne Studia Administracji Samorządowej (dla osób z wykształceniem średnim) i trzysemestralne Podyplomowe Studia Administracji Publicznej (dla osób z wykształceniem wyższym). Od roku 2000 z chwilą przekształcenia studiów administracji samorządowej w trzyletnie studia licencjackie w zakresie administracji, jednostka została przekształcona w samodzielną Katedrę Prawa Samorządu Terytorialnego. Katedra nadal prowadzi roczne (dwusemestralne) Podyplomowe Studia Administracji Publicznej.

Główne kierunki badań naukowych i działalności dydaktycznej: samorząd terytorialny we współczesnym świecie; ustrój samorządu w Polsce; historia i teoria samorządu terytorialnego i innych form samorządowych; zarządzanie wspólnotami lokalnymi i regionalnymi; innowacje demokratyczne w praktyce samorządowej; czynniki rozwoju lokalnego i regionalnego; system kształtowania ładu przestrzennego i prowadzenia polityki rozwoju; administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych; system pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. 

 

prof. dr hab. Andrzej Pankowicz

1990-1999

prof. dr hab. Wiesław Kisiel

1999-2006

prof. dr hab. Mirosław Stec

2006-2021