Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sieć naukowa "Społeczeństwo obywatelskie i demokracja"

15 lipca 2023 r. pomiędzy Katedrą Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego a Katedrą Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie została utworzona sieć naukowa "Społeczeństwo obywatelskie i demokracja". Głównym celem Sieci jest badanie społeczeństwa obywatelskiego, jak również procesów demokratycznych zachodzących w jego strukturach. Szczegółowymi celami działania Sieci są: integracja środowiska naukowego i eksperckiego, wymiana informacji naukowych i organizacyjnych, wzajemna promocja działalności członków, pomoc w pozyskiwaniu projektów badawczych, współtworzenie publikacji naukowych.